راه های دسترسی

ماشین شخصی : میدان پونک، بلوار اشرفی اصفهانی، بعد از پل همت ، مرکز خرید تیراژه
مترو : ایستگاه مترو صادقیه ، تاکسی و ون های میدان پونک یا BRT (اتوبوس های خط ویژه) دانشگاه علوم تحقیقات ، مرکز خرید تیراژه
اتوبوس : BRT (اتوبوس های خط ویژه) دانشگاه علوم تحقیقات ، مرکز خرید تیراژه